Toimitusehdot

1. Ehtojen soveltaminen
 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Netsähkö.fi verkkokaupan (Alahärmän Sähkö Oy:n) ja asiakkaan välisessä sähkötarvikekaupassa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Näissä ehdoissa Alahärmän Sähkö Oy on Myyjä ja asiakas on Ostaja.

2. Hinnat
 Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia Myyjän hintoja täysin pakkauksin, joista myönnetään kulloinkin voimassa olevat myyntiehtojen mukaiset alennukset. Kaikki hinnat ovat asiakkailla arvonlisäverollisia. Vero laskutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Jos toimituspäivänä ei ole voimassa olevia hintoja, sovelletaan viimeksi voimassa ollutta hinnastoa. Tuotteen hinnassa mahdollisesti oleva selkeä kirjoitusvirhe (hinta ei vastaa lähellekään markkinoiden yleistä tasoa) ei sido myyjää.

Rahti 12,90€/alv24%/tilaus. Yli 300€ tilaukset rahtivapaasti.


3. Tavaran toimitusehto
 Ostajan on ilmoitettava Myyjälle, jos kuljetusta ei vastaanotto-olosuhteiden osalta voida suorittaa Myyjän ilmoittamalla tavalla.


4. Toimitusaika
 Toimitus tapahtuu normaalisti 1-3 arkipäivän kuluttua tilauksesta.

Tilaukset pyritään toimittamaan täydellisinä. Mikäli jokin tuote on pitempiaikaisesti loppu emmekä pysty saamaan sitä kohtuuajan kuluessa lisää, tilaus voidaan toimittaa osissa.

Mikäli jotain tuotetta ei ole saatavilla, varaamme oikeuden vaihtaa se vastaavaan tuotteeseen ilman eri ilmoitusta

Tilauksen yhteydessä järjestelmä lähettää automaattisesti tilausvahvistuksen sähköpostitse. Mikäli et ole saanut tilausvahvistusta muutaman minuutin kuluessa, ota yhteys asiakaspalveluumme.


5. Viivästystä koskeva ilmoitus
 Myyjän ja Ostajan on viipymättä ilmoitettava toisilleen mikäli tavaran toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Kun Myyjä tai Ostaja on saanut tiedon viivästyksestä, hän ilmoittaa siitä toiselle sopijapuolelle kertoen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

6. Viivästys ja kaupan purku
 Jos sopijapuolen viivästys aiheuttaa toiselle sopijapuolelle olennaista haittaa tai huomattavia lisäkustannuksia, on tällä neuvoteltuaan viivästyneen osapuolen kanssa, oikeus purkaa sopimus viivästyneen toimituserän osalta.

7. Ylivoimainen este
 Näiden sopimusehtojen viivästystä koskevista määräyksistä riippumatta sopijapuolella on oikeus saada kohtuullinen pidennys sopimuksen edellyttämien velvollisuuksiensa täyttämisaikaan, jos velvoitteiden täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, työtaistelutoimenpide tai muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen ennalta arvaamaton seikka. Edellä mainittujen seikkojen ilmaantuessa sopijapuolen tulee viipymättä ilmoittaa niistä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle uhalla, että hän muutoin menettää oikeutensa vedota niihin vapauttamisperusteena.

8. Vastuunrajoitukset
 Myyjä ei vastaa virheen korjauskustannuksista siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet siitä, että korjauksessa on jouduttu puuttumaan muuhun kuin Myyjän toimittamaan tavaraan. Laatuvirheestä johtuvan vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hinta. Jos virhe korjataan muun kuin Myyjän toimesta, vastaa Myyjä kustannuksista omakustannusperiaatteen mukaisesti. Myyjä ei vastaa tuotantotappioista, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta eikä mistään muusta välillisestä vahingosta.

9. Tavaran luovutus ja tarkastaminen
 Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo. Ostajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista Ostajan on vielä erityisen huolellisesti suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

10. Virhe tavarassa
 Ostajan on reklamoitava Myyjälle tavaran virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa, kun tavara on luovutettu hänelle. Myyjän vastuu tavaran virheestä lakkaa kaikissa tapauksissa yhden (1) vuoden kuluttua tavaran luovutuspäivästä. Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan myöntämä takuu. Myyjä ei vastaa valmistajan takuun ehtojen toteutumisesta.

11. Palautukset
 Käyttämättömällä ja alkuperäisessä kunnossa olevalla tuotteella on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Emme korvaa palautuksesta aiheutuneita kuluja, ellei tätä ole erikseen sovittu. Käytä palautukseen matkahuollon lähellä pakettia Alahärmän matkahuoltoon. Emme vastaanota bussiennakolla meille lähetettyjä palautuksia!

 Mikäli lähetys on vaurioitunut matkahuollon kuljetuksessa, palauta tuote ja liitä mukaan vahinkoilmoitus (vahinkoilmoituksen voi tehdä matkahuollon konttorissa). Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin sovimme uuden tuotteen toimituksesta. Postituskulut hyvitetään asiakkaalle, mikäli tuote on vahingoittunut kuljetuksessa tai tuote on viallinen. Peruutusoikeus ei koske kaikkia tavaroita ja palveluita. Tällaisia erityistapauksia ovat muun muassa mittatilaustuotteet kuten katkaistut kaapelit, jotka on tehty kuluttajan määrittelyjen mukaisesti. Palautuskulut ovat kuitenkin kuluttajan vastuulla siinä tapauksessa, että tuotetta ei voida kuljettaa tavanomaisena lähellä-pakettina esimerkiksi sen suuren koon vuoksi.

 Palautukset tulee lähettää osoitteeseen:
 Alahärmän Sähkö Oy / Palautukset (Y-tunnus: 0772599-5)
 Teollisuustie 10
 62300 HÄRMÄ

 Huom: Muista liittää palautukseen tilausvahvistus, yhteystietosi ja tilinumerosi.

 12. Omistusoikeuden siirtyminen
 Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu. Tunnustetta ei katsota maksuksi. Ostajalle on kuitenkin oikeus myydä normaalin liiketoimintansa puitteissa myös sellaista tavaraa, jota ei ole vielä maksettu. Tällöin omistusoikeus siirtyy, kun tavara luovutetaan Ostajan asiakkaalle. Myyjällä on oikeus ottaa omistuksenpidätysehdoin myymänsä tavara takaisin ja Myyjä voi kieltää tavaran jälleenmyynnin tai asentamisen, jos Myyjällä on ostajalta erääntyneitä laskusaatavia, taikka ostaja on haettu konkurssiin tai muutoin on arvioitavissa, että ostajan maksukyky tai taloudellinen asema on siinä määrin heikentyneet, että on pelättävissä ostajan olevan kykenemätön selviytymään maksuistaan myyjälle. Ostaja on myyjän pyynnöstä velvollinen luovuttamaan tavaran myyjän hallintaan. Ellei Ostaja kykene rahalla suorittamaan saatavia, voidaan maksut suorittaa Ostajan omistukseen siirtyneellä tavaralla, mikäli Myyjä tämän kussakin yksittäistapauksessa hyväksyy.

13. Maksuehdot
 Maksutapoina hyväksymme suomalaiset verkkopankit, laskun ja osamaksun. Maksuliikenteemme hoitaa Checkout Oy.

Verkkopankit
 Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.


 14. Kauppahinta
 Kauppahinta suoritetaan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Hinta katsotaan suoritetuksi kun maksu on tullut myyjän tilille. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston ja ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset, joiden peruste syntyy sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja jotka vaikuttavat tavaran hintaan, otetaan huomioon kauppahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijää, jos jompikumpi sopijapuolista tekee tästä toiselle sopijapuolelle vaatimuksen 1 kuukauden kuluessa asianomaisen säännöksen voimaantulosta. Ulkomaisen tavaran osalta hinta on sidottu tarjouspäivänä Euroopan Keskuspankin noteeraamaan valmistusmaan valuuttakurssiin ja voimassaoleviin liikevaihtovero-, tuonti-, tulli- ym. maksuihin ja määräyksiin. Mikäli jossakin näistä tekijöistä tapahtuu laskutuspäivään mennessä muutos, (valuuttakurssissa suurempi kuin +/- 2 %) pidättää Myyjä itselleen oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin.

15. Riitojen ratkaiseminen
 Myyjällä on oikeus päättää, että sopimuksesta aiheutuneet riidat ratkaistaan lainmukaisen tuomioistuimen sijaan välimiesmenettelyssä tai Myyjän kotipaikan alioikeudessa. Riidat ratkaistaan Myyjän maan lain mukaisesti.

16. Palvelut
 Myyjän palveluihin sovelletaan soveltuvin osin näitä toimitusehtoja. Palvelumaksut peritään erillisen voimassa olevan palveluhinnaston mukaisina.